วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556

     พระธรรมจากพระลาวเทศนาโดย:พระอาจารย์ดำรง พ.ธรรมมิกะมุนี วัดอบมาพุธทาวาส บ้านสนามไช เมืองไกสอนพรมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต .........<<<Dhamma Talk>>>>....วิถีชีวิตของชาวพุทธ โดย: พรอาจารย์ดำรง พ.ธรรมมิกะมุนี

หน้าที่ของผัวและเมีย โดย:พระอาจารย์ดำรง พ.ธรรมมิกะมุนี

เติมน้ำใจสู่พระธรรม โดย:พระอาจารย์ดำรง พ.ธรรมมิกะมุนี

พุทธศาสนิกชนกับการนับถือพระรัตนตรัย โดย:พระอาจารย์ดำรง พ.ธรรมมิกะมุนี

พระอาจารย์ดำรง พ.ธรรมมิกะมุนี กับการบอกบุญแก่พุทธศาสนิกชน
วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

พระสะหวันนะเขต

 ภาพนี้ถ่ายที่ตลาด จ.ระยอง วันที่1-3 ก.พ 2556

ในวันที่ 1-3 ก.พ 2556 ชมรบภาษาอังกฤษได้จัดให้มีการทัศนศึกษาพัฒนาจิต English Club ซึ่งงทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ซึ่งปีนี้ได้จัดให้ไปทัศนศึกษา 4จังหวัดด้วยกันคือฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ระยองและจันทบุรี.
ภาพนี้ถ่ายที่วัดโสธรวรารามวรมหาวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา

วัดเขาสุกิม

วัดเขาสุกิม

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

พระแขวงสะหวันนะเขต

พระสะหวันนะเขตภาพนี้ถ่ายที่วัดอบมาพุทธาวาสและยังเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสนากรรมฐานประจำแขวงสะหวันนะเขต(สุวรรณเขต)อีกด้วย. ซึ่งพระเด็จพระคุณพระอริยะมุณีสีสุธรรมโลกาจารย์หรือพระมหาสมบูณร์ สิริปัญโญ เป็นเจ้าอาวาส.